EnergieOverheid.nl

Beschrijving

Overheden spelen een cruciale rol in de transitie van de energievoorziening. Niet alleen als subsidieverstrekker of vergunningverlener, maar ook als facilitator en inspirator. EnergieOverheid.nl biedt nieuws, cases en achtergronden aan beslissers bij lokale overheden.

Doelgroep

EnergieOverheid.nl mikt op beleidsmakers bij met name lokale overheden: politici, bestuurders en milieu-beleidsambtenaren. Maar ook op de professionals die bij overheidsorganisaties zelf actief zijn zoals energiemanagers, energie-inkopers, technisch managers, vastgoedbeheerders en facility managers.

Onderwerpen

Op EnergieOverheid.nl komt onder andere aan de orde:
– klimaat- en energiebeleid
– elektrisch rijden
– lokale duurzame energiebedrijven
– communicatie met burgers en bedrijven
– duurzame bedrijfsterreinen
– openbare verlichting
– CO2 opslag
– subsidieverlening
– wet- en regelgeving
– verduurzaming eigen locaties en wagenpark

Content

EnergieOverheid.nl legt dossiers aan over bovenstaande onderwerpen. Een dossier kan bestaan uit:
– achtergrondverhalen
– stappenplannen
– cases en interviews
– nieuws

Commerciële mogelijkheden

EnergieMedia biedt mogelijkheden voor display advertising, lead generation en custom publishing. Meer daar over op onze pagina Adverteren.

Contact

Anton van Elburg
085 4010449
anton@energiemedia.nl

Details

  • Datum 18/01/2016
  • Tags
Naar website
Naar boven